על "יציאת הנשמה מהגוף" וההסבר המדעי

בעבר ציינתי כי אינני הולך לכתוב יותר על נושאים הקשורים למיסטיקה, אולם מצאתי מאמר מעניין שפורסם היום (ומקושר למאמר אחר שפורסם בחודש שעבר) ורציתי להתייחס לנקודה זו…

רבים שמעו בעבר על תופעת "יציאת הנשמה מהגוף". חלק קוראים לה NDE (ר"ת Near Death Experience), חלק מכירים אותה במושג OOBE או OBE. בכל המקרים הללו מדובר על כך שכביכול "הנשמה" יוצאת מהגוף ואותו אדם בעצם רואה את הדברים לא מהזווית שאתם ואני רואים, אלא מזווית אחרת (הזווית הכי ידועה: מלמעלה), כך אותו אדם שנמצא ב-OOBE רואה את עצמו מרחף ומביט מלמעלה על סביבתו (לדוגמא: אם הוא בבית חולים אז על קרוביו שליד מיטתו, רופאים, אחיות וכו').

רבים יחסו לתופעה זו משמעויות מיסטיות שונות כמו הכנה לקראת מעבר ל"עולם הבא"', מנהרה מוארת, קרובים שנפטרו, ראיית מלאכים שמופיעים פתאום ללוות את החווה את אותה תופעה (במקרה של NDE) ועוד. 

עד היום הבעיה בחקירת תופעה זו היתה שמי שעובר את התופעה, לא נמצא ליד ציוד טכנולוגי מתקדם שאיפשר לחקור את אותה תקופה, אך לאחרונה התרחש דבר מעניין באוטווה, קנדה: סטודנטית שלמדה פסיכולוגיה השתתפה כחלק מהלימוד בשיעור על OOBE, ובסוף השיעור היא גילתה למרצה שהיא חוותה זאת מספר פעמים עוד מהיותה ילדה קטנה והיא הצליחה להגיע כיום למצב שהיא יכולה להיכנס למצב הזה מתי שהיא רוצה והיא אף התנדבה להיכנס למצב זה לשם מחקר. מכאן הדברים זזו די מהר והיא הוכנסה למכשיר fMRI ובזמן שהחוקרים באותה אוניברסיטה סרקו את מוחה, היא נכנסה בהתאם למה שסוכם איתה – למצב OOBE.

לאחר שהמתנדבת חוותה את ה-OOBE וכל אותה חוויה הוקלטה דרך סורק ה-MRI, בדקו המדענים במה מדובר.

התוצאות עצמם איששו תאוריות קודמות: בזמן NDE/OOBE ה-Cortex הקשור לראיה החזותית אינו מקבל מידע ולכן הוא די "מנותק", אולם האזורים השמאליים במח הקשורים להדמיה מנטלית של תנועה גופנית (אלו האזורים שעוזרים לנו ביחס למיקום שלנו מול הסביבה, התייחסות לגדלים בצורה רצינואלית וכו') פועלים חזק. אם נחבר את שתי הממצאים, נקבל מסקנה שהאדם החווה את התופעה באותו רגע, חווה כביכול "ריחוף", אבל החוויה עצמה היא הזיה. אין שום קשר ל"נשמה". למעוניינים לקרוא את כל המאמר הטכני כולל צילומי סריקת המוח וכו', אפשר לקרוא זאת כאן. (אני מאמין שבאתר "הידען" יתרגמו את המאמר לעברית, אם יופיע תרגום אכניס כאן לינק).

ישנם עוד תופעות שהמוח שלנו נותן לנו תוצאות/חוויות מוזרות כמו תופעת הסיניסתזיה (עירוב חושים) ואולי תופעת OOBE תקבל התייחסות יותר רצינית כמו שקיבלה הסיניסתזיה – מחקר יותר מעמיק מדוע הדברים הללו קורים וכעת כשיש תיעוד מצולם ומוכח מדעית –  כיצד ניתן למנוע אותם.

מטהרים שרץ, ודופקים ציבור שלם

אחד היתרונות הגדולים שיש לדת (כל דת) היא עניין המנהיגות. אינני מדבר על מנהיגות עם אלא על מנהיגות יותר קהילתית. ביהדות יש רבנים לכל דבר, החל מרבנים ללימוד תורה, רבנים שכונתיים, רבני ערים וכמובן רבני לקהילות שונות. "לכל דתי יש רב", אמר לי פעם חבר טוב, ונראה לי שהוא צדק. 

אבל אחד הדברים הגרועים ביותר בדתות (וגם ביהדות) זה עניין היציאה מתפקיד הרב. אין חיה כזו. כולנו יודעים שאנשים מבוגרים, סיכוייהם הרבה יותר גבוהים לחלות במחלות שמשפיעות על הבריאות ובמיוחד המוח. מה לעשות, בגילאים כמו 70 ומעלה, המוח אינו פעיל כמו בגיל 40 ומטה, הקליטה הרבה יותר קשה וכמובן השטויות שנפלטות – הרבה יותר גדולות. לא צריך ללכת רחוק, תיזכרו בעובדיה יוסף, שכל פעם שהרצה דרך הלוויין למאמיניו, מחלקת היח"צ של ש"ס נכנסה לכוננות ספיגה ובעבר היה ריטואל קבוע ששלמה בניזרי (עוד "רב" שבילה בכלא על כל שוחד והפרת אמון) היה מרואין ברדיו והוא היה מנסה "לטהר" את הנזק שרבו עשה ערב קודם לכן. ב"ארץ נהדרת" אפילו עשו מערכון על כך.

בימים האחרונים קיבלנו דוגמאות איך לרבנים שונים אין בעיה להעסיק רב ידוע לאחר שהורשע בבית המשפט ב-2 עבירות של מעשה מגונה, ומצד שני איך אין שום בעיה לרב אחר (שנחשב על ידי רבים כרב שיש לכבד את מילתו ופסיקותיו) לדפוק אלפי אנשים בגלל … אייפון.

הסיפור עם הרב הידוע שהורשע בעבירות מין (מוטי אלון) הוא סיפור ידוע, רק שהשבוע חל עדכון. אתר "כיפה" פירסם השבוע שהרב חיים דרוקמן, מנהל ישיבת "אור עציון" ביקש מהרב אלון למרות ההרשעה להמשיך להעביר שיעורי תורה. חושבים שהרב דרוקמן לבד בנושא? ממש לא. מאמר שפורסם לאחרונה באותו אתר ע"י הרב צפניה דרורי מטהר את החלטתו של דרוקמן. להזכירכם: גם פורום "תקנה" הרשיע את מוטי אלון (לא בנושא עבירות מין אלא בעבירות אחרות) וגם בית המשפט הרשיע. אבל גם דרוקמן וגם דרורי שמים פס על 2 ההרשעות וגם שמים פס על העובדה שמוטי אלון מעולם לא התנצל או חזר בו. טיהור שרצים קלאסי שאם אתם הייתם במקום מוטי אלון, לא הייתם מקבלים את אותו טיהור אקספרס כזה. 

אחד המגיבים לתומר פרסיקו (שפירסם את העניין בפייסבוק שלו) שלף שו"ת שמראה כי לאלון מבחינה הלכתית אין היתר ללמד. הנה הציטוט:

"להלן מס' פסקי הלכה שמצאתי בפרויקט השו"ת:
רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ד 
וכן הרב שאינו הולך בדרך טובה אף על פי שחכם גדול הוא וכל העם צריכין לו אין מתלמדין ממנו עד שובו למוטב, שנאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא, אמרו חכמים אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהו אם לאו אל יבקשו תורה מפיהו.
וכך פסק גם הטור- טור יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמו 
המהרשד"ם באורח חיים סימן ל"ז דן בנושא אם הרוב יכול למנוע מהמיעוט ללמוד מחכם שלדעת הרוב איננו הגון
ב-שו"ת משפטי שמואל שאלה קיט הוא דן האם ניתן לנדות תלמיד חכם, ובסוף בתשובה ארוכה הוא פוסק שכן מנדים ושאוסרים עליו ללמד, להלן ציטוט קצר מהפסיקה 
"ואין לך חלול ה' גדול מזה, ופשיטא שבמקום שיש חלול ה' אין חולקין כבוד לרב ופשיטא, דמנדין אותו על כך, דלא גרע האי מהאי דמייתי במו"ק [שם] על ההוא צורבא מדרבנן דסנו שומעניה ונדהו רב יהודה והחמירו כל כך בנדויו כדמוכח התם. וסנו שומעניה פרש"י ז"ל שיוצאים עליו שמועות רעות, ובהרא"ש ז"ל [שם פ"ג סי' יא] הביא פרש"י וכתב כגון שהיה שם שמים מתחלל על ידו, כגון הא דגרסינן בפיו"ה [יומא פו ע"א] היכי דמי מי שיש בידו חילול השם, כל שחביריו מתביישין משמועתו."

שוב, גם דרוקמן וגם דרורי מתעלמים מכל זה. צביעות? תשפטו בעצמכם.

מכאן נעבור לרב אחר ידוע, קנייבסקי (הסבא, לא הנכד שגם הוא רב). במאמר שהופיע באתר "כיכר השבת" מראים פסק הלכה חדש שמהווה סטירת לחי מצלצלת למאמינים רבים שכל חטאם הוא שהם העידו למטרת קידושין או גירושין ו… שיש להם טלפון חכם (סמארטפון או בפי מה שחרדים רבים קוראים לו בטעות "אייפון" למרות שמכשירים רבים שמראים שם אינם כלל וכלל של אפל). מבחינת קנייבסקי, אדם שיש לו מכשיר טלפון חכם הוא אדם פסול לעדות.

בעבר פורסם במקומות שונים הוידאו הזה שבו משה צדקה, ראש ישיבת "פורת יוסף" מקיים טקס שבירת "אייפון" (מה לעשות שהסוללה של אייפון בלתי ניתנת לשליפה, כך שלא מדובר באמת באייפון). רבים התייחסו לוידאו הזה כקוריוז, משהו שולי. אני טענתי שמה ששולי היום, יתפוס חזק מחר והמקרה של קנייבסקי מדגים זאת, בדיוק כמו שריקודים מעורבים היו נורמה בתנועת "בני עקיבא" בשנות ה-70 וה-80 וכיום הם אסורים בתכלית האיסור.

ישנם עשרות אלפי אנשים דתיים שיש ברשותם סמארטפון והם משתמשים במכשיר לתועלתם. רבים מהם מתקינים אפליקציות כמו סידור תפילה, ברכון, דף יומי, כמה משחקים, תוכנות שיחה כמו Whatsapp, פייסבוק – דברים שאין בעיה שיהיו גם לילד הדתי, אבל קנייבסקי ורבנים אחרים בטוחים שמכשירי הסמארטפון הם התגלמות היצר הרע/שטן. מדוע? כי פוטנציאלית אפשר לצפות בהם בפורנו! 

מבחינה טכנית, אין שום בעיה להגדיר את ה-Play store של גוגל או את ה-App store של אפל למנוע רכישת/התקנת אפליקציות למבוגרים, ואפשר בהחלט לסכם עם חברות סלולר שהאינטרנט הסלולרי יעבור דרך ספק תקשורת אמו אינטרנט רימון, וכל ההגדרות יהיו ב-ROM, כך שהמשתמש הממוצע לא יוכל לשנות אותם, וכך המכשיר במקום להיות "תועבה" – יוכל לשמש ככלי חיוני לאדם הדתי, אבל את אותם רבנים זה לא מעניין. מבחינת קנייבסקי, אותו אדם, דתי או חילוני, בעל סמארטפון, פסול לעדות ואם נמצא כי העד בעל סמארטפון (וב-99.999% מהמקרים זה המצב) – הקידושין או הגירושין בטלים ויש להתחתן/להתגרש מחדש. בשלב זה, אני מאמין שאפילו המאמינים הגדולים של קנייבסקי, יעדיפו בעדינות להתעלם מהפסיקה הזו ואני בטוח שהם יסכימו איתי שזה כבר ממש מוגזם. האם מישהו במשפחת קנייבסקי יגרום לסב הידוע להוציא תיקון והתנצלות שהכפיש עדים רבים? כמובן שלא, אל תגזימו!

זה, על קצה המזלג, מה שאני קורא "קידוש ההזיות", בין אם מדובר בהזיות (שמחופשות לפסקי הלכה) של אבינר עם הפסיקה שלילדות בנות 3 אסור ללבוש אדום וחובה עליהן ללבוש משהו ארוך עד כף היד (גם אם בחוץ 40 מעלות, כי גברים מתחרמנים מילדות בנות 3, לא?), וכלה בשלל פסקי הלכה הזוים מהזמן האחרון. המכנה המשותף? אף אחד לא מעיר לאותם רבנים כי הם מפליצים שטויות ורק גורמים לגיחוך היהדות והדתיים.

לי, כאגנוסטיקן פסקי ההלכה האלו מצחיקים, אבל קצת כואב לי לראות אנשים מאמינים שבטחים שרב X הוא סופר-קדוש, ואז הרב מפליץ איזה פסק הלכה שפשוט שובר את המאמין שרואה שהרב שלו פשוט מנותק ממציאות, אבל מה לעשות – ככה זה בדת.